HOLE PUNCHING
AND PERFORATING
Prezentujemy podstawowe warianty otworowania. Na zamówienie i wg projektów Klientów wykonujemy perforowanie dowolnych ściegów i pojedynczych otworów.
Narzędzie nr 1
otwór x fasolka Ø10,5 / 8,5x20 odstęp 30mm(matryce do blachy o gr. 1,25mm, 1,5mm, 1,75mm)
Narzędzie nr 2
fasolka 14x30 odstęp 50mm (matryce do blachyo gr. 1,5mm, 1,75mm, 2,0mm)
Narzędzie nr 3
otwór x fasolka Ø10,8 / 15x20 odstęp 25mm(matryce do blachy o gr. 1,75mm, 2,0mm)
Narzędzie nr 4
otwór x otwór + fasolka x fasolka (równoległe dwurzędowe) Ø10 x Ø12 odstęp 25mm + 12/36 odstęp 50mm(matryce do blachy o gr. 2,0mm, 3,0mm)
Narzędzie nr 5
otwór x otwór + otwór x otwór + fasolka x fasolka (równoległe trójrzędowe) Ø10 / Ø12 odstęp 25mm + Ø11 / Ø11 odstęp 50mm + 12x36 odstęp 50mm (matryce do blachy o gr. 2,0mm, 3,0mm)
Narzędzie nr 6
prostokąt 10,2x23,5 / Ø6,2 / Ø6,2 odstęp 11,6mm, odstęp całości 50mm (matryce do blachy o gr. 1,5mm, 2,0mm)
Narzędzie nr 7
otwór x fasolka Ø10,5 x 8,5/20 odstęp 30mm (matryce do blachy o gr. 1,25mm, 1,5mm, 1,75mm)
Narzędzie nr 8
fasolka 14x30 odstęp 50mm (matryce do blachy o gr. 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm)
Narzędzie nr 9
fasolka 13x40 odstęp 62,5mm (matryce do blachy o gr. 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm)
Narzędzie nr 10
fasolka 13x36,5 odstęp 62,5mm (matryce do blachy o gr. 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm)
Otwór Ø25
Prostokąt 25x100
Fasolka 36x18
Prostokąt 30x100
Fasolka 40x22
Prostokąt 35x100
Fasolka 46x28
POBIERZ PLIK Z WARIANTAMI OTWOROWANIA